PROJEK YANG TELAH DILAKSANAKAN

 

BIL 

 

TAHUN

 

PROJEK / BUTIRAN KERJA

 

JABATAN

 

JUMLAH

(RM)

 

 

1.

 

Feb 2017

 

Projek Tebatan Banjir Sungai Kapar Kecil, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan.

 

Jabtan Pengairan dan Saliran Selagor (JPS)

 

14,412,894.02